Pirmdiena, 25. janvāris

Eiropas Komisijas norādījumi par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju

Komisija 2020.gada 16.aprīlī pieņēma norādījumus par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju. Paziņojuma saturs atrodams šeit: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-moreover-eu-tified-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf

Vispārīga informācija un kopsavilkums:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_666

Kas notiks ar trešo valstu pilsoņiem, kuri, iespējams, būs spiesti uzturēties ES ilgāk, nekā viņiem ir atļauts?

  • 30. marta Eiropas Komisijas norādījumos ir noteikts, ka nevajadzētu sodīt trešo valstu ceļotājus, kuriem ceļošanas ierobežojumu dēļ Eiropas Savienībā ir jāuzturas ilgāk, nekā viņiem atļauts;
  • To ceļotāju gadījumā, kuri pašlaik atrodas Šengenas zonā ar īstermiņa vīzu un ir spiesti uzturēties ilgāk, nekā tas atļauts uz viņu vīzas pamata, dalībvalstis var pagarināt vīzas termiņu maksimāli līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā;
  • Dalībvalstīm būtu jāizsniedz ilgtermiņa vīza vai pagaidu uzturēšanās atļauja īstermiņa vīzu turētājiem un personām, kuras ceļo saskaņā ar bezvīzu režīmu un ir spiestas uzturēties ilgāk par 90 dienām jebkurā 180 dienu laikposmā;
  • Dalībvalstis tiek arī mudinātas atcelt sankcijas trešo valstu ceļotājiem, kuri ceļošanas ierobežojumu dēļ nespētu izceļot laikus. Atļautā uzturēšanās termiņa pārsniegšana, kas saistīta ar ceļošanas ierobežojumiem, nebūtu jāņem vērā, apstrādājot turpmākos vīzas pieteikumus.