Pirmdiena, 25. janvāris

Pilsonības iegūšana trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā

Lai gan pēdējo gadu laikā jaunu migrantu skaits, kas ieradušies ES, ir palielinājies, ES dalībvalsts pilsonību saņēmušo personu skaits ir samazinājies, liecina jaunais EMT  izpētes darbs. Pētījumā sniegts salīdzinošs pārskats par migrantu no trešām valstīm piekļuvi valsts pilsonībai, izmantojot naturalizāciju, 25 ES dalībvalstīs. Tajā ir iekļauta arī informācija par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz pilsonības pieteikumu apstrādi.

Integrācija, iegūstot pilsonību, pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par svarīgu jautājumu daudzās ES dalībvalstīs, jo jaunu migrantu skaits, kas ierodas ES, ir palielinājies. EMT pētījumā konstatēts, ka dalībvalstis uzskata pilsonību par integrācijas procesa kulmināciju vai integrācijas procesa veicināšanu. Tomēr lielākajā daļā dalībvalstu trešo valstu pilsoņi netiek aktīvi mudināti pieteikties pilsonībai.

Laikposmā no 2014. līdz 2018. gadam kopumā samazinājās to personu skaits, kurām piešķirta ES 28 dalībvalstu pilsonība. Laika gaitā pilsonības iegūšanas politika ir attīstījusies dažādos virzienos, un dalībvalstis ziņo par tendencēm, kas padara piekļuvi pilsonībai gan liberālāku, gan ierobežojošāku. 2019. gadā ir pieņemtas politikas, lai veicinātu integrāciju un pielāgotos sabiedrības pārmaiņām, piemēram, virzībā uz dzimumu līdztiesības uzlabošanu (Zviedrija, Somija) un sociālo iekļaušanu (Malta), vai risinātu jautājumus, kas saistīti ar vēsturiskajiem apstākļiem (Austrija) un ģimenes saitēm (Vācija, Grieķija, Portugāle, Luksemburga). Savukārt ierobežojošāki pasākumi ir ieviesti, lai aizsargātu valsts drošību, piemēram, Vācijā, Somijā un Portugālē.

Galvenie ceļi uz pilsonību ir parastā naturalizācija, speciālā naturalizācija un pilsonības iegūšana pēc dzimšanas. Visas dalībvalstis piedāvā iespēju iegūt pilsonību, izmantojot parasto naturalizāciju, lai gan noteikumi dažādās valstīs atšķiras. Piemēram, pilsonības vai integrācijas tests ir daļa no pieteikuma procedūras gandrīz pusē dalībvalstu. Vairumā dalībvalstu ir pieejamas īpašas naturalizācijas procedūras, un tajās var iekļaut tādus iemeslus kā ārkārtas nopelni vai labums valstij vai zaudētās pilsonības atgūšana.

Nesen COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumi kavēja pilsonības pieteikumu apstrādi. Deviņas dalībvalstis ziņoja par pilnīgu pakalpojumu apturēšanu vai vismaz kavēšanos, un vairums dalībvalstu ir atcēlušas vai atlikušas mutiskās pārsūdzības uzklausīšanas tiesas slēgšanas dēļ.

Piedāvājam iepazīties ar vienlapi, politikas pārskatu un sintēzes ziņojumu angļu valodā