Saturday, 8th of August

(LV) Pārskats par notikumiem migrācijas jomā Latvijā 2020. gada 2. ceturksnī