Svētdiena, 29. novembris

EMT un OECD uzsāk kopīgu publikāciju sēriju par COVID-19 un migrāciju

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir uzsākušas sadarbību, kuras rezultātā ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē tiks veidota virkne informatīvu ziņojumu par COVID-19 ietekmi dažādās migrācijas jomās. Pirmā publikācija tika publicēta 30. jūlijā.

COVID-19 uzliesmojums un pasākumi, kas veikti, lai apturētu vīrusa izplatīšanos, ietekmē migrāciju. Eiropas Migrācijas tīkls ir sekojis tam, kā pandēmija ietekmē migrāciju ES un Norvēģijā, lai sniegtu informāciju politikas veidotājiem. EMT un OECD tagad sadarbojas ar Eiropas Komisiju (Iekšlietu ģenerāldirektorātu), lai sagatavotu piecas publikācijas par pasākumiem, kas veikti valsts un ES līmenī, reaģējot uz COVID-19 un tā ietekmi uz migrāciju. Informēšanas mērķis ir novērst pandēmijas negatīvās sekas.

Pirmais politikas pārskats par “ES un OECD dalībvalstu rīcību attiecībā uz uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā” tagad ir publicēts, un tā galvenie secinājumi liecina, ka pandēmijas ietekme īpaši skar neaizsargātās kopienas, tostarp trešo valstu pilsoņus. Daudzas valstis ir ieviesušas pagaidu pasākumus attiecībā uz pieteikumu izskatīšanu, uzturēšanās atļauju izsniegšanu un atjaunošanu. Tas nepieciešams, lai novērstu situācijas, kad migranti, kuri likumīgi uzturas valstī, nonāk nelikumīgā situācijā, kā arī attiecībā uz tiem, kas pandēmijas dēļ ir zaudējuši darbu. Veiktie pasākumi ietver uzturēšanās atļaujas paplašināšanu, attiecinot to uz migrantiem, kuri pandēmijas dēļ nevarēja doties prom, atvieglotu pieteikumu iesniegšanu tiešsaistē, samazinātus nodarbinātības ierobežojumus un atvieglotu migrantiem piekļuvi bezdarbnieku pabalstiem. Programmā ir aplūkotas arī ceļošanas aizlieguma sekas un analizēti pasākumi, kas veikti, lai mobilizētu migrantus –  veselības aprūpes darbiniekus.

30.jūlijā notika tiešsaistes seminārs par šo politikas pārskatu. Tā ierakstu var skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=zSJdt7d7-1c#action=share