Pirmdiena, 25. janvāris

Tiešsaistes seminārs “Covid-19 ietekme uz ārvalstu studentiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīs”

Aicinām piedalīties EMT un OECD tiešsaistes seminārā “Covid-19 ietekme uz ārvalstu studentiem Eiropas Savienības un OECD dalībvalstīs” (Impact of COVID-19 on international students in EU and OECD Member States).

Tiešsaistes seminārs angļu valodā notiks 2020. gada 17. septembrī no 11.30 līdz 13:00. Aicinām reģistrēties šeit.

COVID-19 pandēmijas uzliesmojums un būtiskie pasākumi, ko ES un OECD valstis veikušas, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, tieši un netieši ietekmēja ārvalstu studentus, kuri atrodas šajās valstīs vai plāno uzsākt studijas. Lai gan ilgtermiņa sekas ir grūti prognozēt, tūlītējā ietekme jau ir redzama, piemēram, jaunu pieteikumu izskatīšana vai uzturēšanās atļauju atjaunošana daudzos gadījumos tika pārtraukta vai apturēta, un tas ietekmē ārvalstu studentus, kuri jau atrodas uzņēmējvalstī. Turklāt straujā ekonomiskās aktivitātes lejupslīde ir būtiski ietekmējusi daudzas nozares, tādēļ ārvalstu studenti ir zaudējuši ienākumus, kas varētu ietekmēt viņu spēju turpināt studijas, vai uzsākt uzņēmējdarbību pēc studiju beigšanas.
Šajā tiešsaistes seminārā tiks  prezentēts politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz ārvalstu studentiem ES un OECD valstīs. Ar lepnumu paziņojam, ka šo pārskatu prezentēs EMT Latvijas kontaktpunkta eksperts Stanislavs Lopatinskis.