Piektdiena, 25. jūnijs

Pilsonība kā vērtība

EMT Luksemburgas kontaktpunkta tiešsaistes konference

“Pilsonība kā vērtība”

 

Konference notiks 2020. gada 1. oktobrī no  plkst. 10.00 – 17.00

Pilsonība kā jēdziens liek mums domāt par nacionālo identitāti un emocijām, ko rada piederība šai vienai identitātei. Pilsonība ir arī jēdziens, kas sadala sabiedrību starp tiem, kam tā ir, un tiem, kam tās nav. Viens no jaunākajiem Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) pētījumiem “Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem ES dalībvalstīs” sniedz salīdzinošu pārskatu par esošajām shēmām, kas nosaka trešo valstu pilsoņu piekļuvi valsts pilsonībai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Konferences tēmas izvēle izriet ne tikai no EMT veiktā pētījuma, bet arī no valstu debatēm un likumdošanas izmaiņām. 2017. gada 8. martā Luksemburga ratificēja jaunu pilsonības likumu.

Konferencē tiks nodrošināts tulkojums angļu un franču valodā.

Lai reģistrētos konferencei –
1. Lūdzu apmeklējiet hipersaiti – https://unilu.webex.com/unilu/onstage/g.php?MTID=e490867148f8b81532a2f5f3089a30d5e

  1. Izvēlieties “Register”.
  2. Aizpildiet reģistrācijas formu un izvēlieties “Submit”.

Pēc veiksmīgas reģistrācijas veikšanas, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, ar instrukciju kā pieslēgties konferences platformai.

Vairāk informācijas par konferenci un programmu atradīsiet šeit https://www.emnluxembourg.lu/