Piektdiena, 25. jūnijs

Migrācijas un patvēruma terminu vārdnīcas lietotne latviešu valodā

Eiropas migrācijas tīkla Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcas 6.versija tagad pieejama telefonā latviešu valodā. Lejupielādējiet lietotni EMN Glossary savā telefonā:  Android lietotājiem un iOS lietotājiem. Tos, kuriem lietotne jau ir bijusi lejupielādēta, lūdzam to atjaunināt.

Izvēlieties iestatījumos latviešu valodu un atrodiet sev vajadzīgo terminu latviešu valodā. Katram terminam pieejama definīcija latviešu valodā, norādīti citi ar šo terminu saistītie termini, ievietota saite uz  definīcijas avota dokumentu latviešu valodā (gadījumos, kad definīcijas avots nav Eiropas Savienības tiesību akts, tiek norādīts atbilstošais avots). Definīcijās ietvertajiem terminiem ir saite uz konkrētā dokumenta šķirkli. Ar konkrētu terminu saistītos citus terminus var ērti sameklēt, izmantojot pogu “visual search”.

Vārdnīcas lietotnē iekļautajiem terminiem pieejams terminu atveidojums gandrīz visās Eiropas Savienības valodās. Pašlaik lietotne pieejama angļu, itāļu, latviešu, somu un vācu valodās.

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas migrācijas tīkla darbiem. Tā veicina vienotu izpratni par migrācijas jomas terminiem un sniedz to skaidrojumus. Vārdnīcā izmantoti daudzveidīgi avoti, priekšroku dodot Eiropas Savienības patvēruma un imigrācijas tiesību aktiem. Eiropas Komisijas tīmekļvietnē pieejama vārdnīcas 7.versija angļu valodā, kas atjaunināta 2020.gada jūnijā un papildināta ar 28 jauniem terminiem.