Trešdiena, 14. aprīlis

Moldova un Gruzija pievienojas Eiropas migrācijas tīklam

2021.gada martā Moldova un Gruzija pievienojās Eiropas migrācijas tīklam kā novērotājas. Noslēgtā vienošanās ar abām valstīm iezīmē svarīgu soli ceļā uz pastiprinātu sadarbību migrācijas un patvēruma jomā.

Pirmo reizi Eiropas migrācijas tīkls uzņem valstis, kas ir ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas: Moldovu un Gruziju.

Moldovas Republikas iekšlietu ministrs Pavel Voicu teica: „Pievienojoties Eiropas migrācijas tīklam, Moldovas Republikai tiek piedāvāta iespēja piedalīties uzticamas, aktuālas un salīdzināmas informācijas apmaiņā migrācijas un patvēruma jomā. Šis jaunais sadarbības ietvars dos pievienoto vērtību un konkrētu vielu kopīgajām vīzijām valstu, kā arī migrācijas procesā iesaistīto cilvēku labā.”

Gruzijas tieslietu ministrs, Migrācijas jautājumu valsts komisijas priekšsēdētājs Gocha Lordkipanidze sacīja: „Pievienošanās Eiropas migrācijas tīklam Gruzijai ir ļoti svarīga. Migrācijas pārvaldības sistēmas attīstība ir svarīgs pamats Gruzijas integrācijai Eiropas Savienībā. Tādēļ politika balstās uz “migrācijas un attīstības” principu, uzsverot pētniecību, ekspertu apmaiņu, analīzi par mūsdienu migrācijas tendencēm un līdzekļiem reakcijai – visu, kurā Eiropas migrācijas tīkls ir attīstījies”.

Apstiprinātā darba kārtība nosaka Eiropas Komisijas, Moldovas un Gruzijas administratīvās sadarbības nosacījumus Eiropas migrācijas tīklā, kas atbilst gan pašreizējām, gan turpmākajām sadarbības vajadzībām.

Video: Sadarbības līguma parakstīšana ar Moldovu

Video: Sadarbības līguma parakstīšana ar Gruziju