Pirmdiena, 10. maijs

APMĀCĪBU SEMINĀRA ieraksts PAR AD-HOC JAUTĀJUMIEM

EMT Latvijas kontaktpunkts 4. martā organizēja apmācību semināru par informācijas iegūšanu ar ad-hoc jautājumu palīdzību.

Seminārs jums dos ieskatu par to, kas jāņem vērā, sagatavojot ad-hoc jautājumu un sagaidāmo rezultātu.

Semināra ierkastu varat apskatīt šeit:

EMT kontaktpunkti un Eiropas Komisija izmanto ad-hoc jautājumus, lai salīdzinoši īsā laikā apkopotu informāciju no dalībvalstīm un Norvēģijas par plašu ar patvērumu un migrāciju saistītu jautājumu loku, piemēram, likumīgā un nelikumīgā migrācija, robežu kontrole, atgriešanas jautājumi, vīzas u.c.

EMT vietnē ir publicēti šādi ad-hoc jautājumi, kas tika uzdoti 2020. gada decembrī – 2021. gada janvārī: