Trešdiena, 14. aprīlis

Apaļā galda diskusija par sabiedrības priekšstatiem par migrāciju

2021. gada 13. aprīlī plkst.17:00 notiks tiešsaistes apaļā galda diskusija angļu valodā par sabiedrības priekšstatiem par migrāciju, ko organizē Eiropas migrācijas tīkls kopā ar Pasaules banku.
Šīs apaļā galda diskusijas mērķis ir iesaistīt un veicināt izpratni par šādiem jautājumiem:
• Kādi ir būtiskākie kļūdainie pieņēmumi migrācijas jomā un kāda tiem ir nozīme?
• Kā var mainīt sabiedrības attieksmi un viedokli, vai to vispār var izdarīt?
• Ko var uzzināt no komunikācijas ekspertiem par veiksmīgu saziņu ar sabiedrību un kāda ir plašsaziņas līdzekļu vai valsts iestāžu loma šajos centienos?

Pasākumam lūdzam reģistrēties šeit.