Piektdiena, 25. jūnijs

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020. gadā

Aicinām iepazīties ar ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020. gadā, kurš sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā. Ziņojumā ir apkopota arī informācija par tiesību aktiem, kas noteica iestāžu un iedzīvotāju rīcību Covid-19 pandēmijas ierobežošanai. Šajos tiesību aktos tika iekļautas tiesību normas, kas jāievēro migrācijas plūsmu pārvaldībā.