Piektdiena, 25. jūnijs

Mācību seminārs “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un rīcība ziņošanai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas gadījumā”

2021.gada 11. maijā EMT Latvijas kontaktpunkts piedalījās tiešsaistes mācību semināra “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana un rīcība ziņošanai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas gadījumā” organizēšanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem. Pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas vecākais referents Ingmārs Freimanis izsmeļoši izklāstīja būtiskāko par cilvēku tirdzniecību un cilvēku tirdzniecības potenciālo upuru atpazīšanu. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas vecākais inspektors Vadims Nazarovs sniedza praktiskus ieteikumus multidisciplināras sadarbības iespējām cīņai ar cilvēku tirdzniecību un piemērotāko rīcību ziņošanai cilvēku tirdzniecības upura atpazīšanas gadījumā.