Pirmdiena, 20. augusts

Eiropas migrācijas tīkls

LU AT BE BG CY CZ DE DK DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LV MT NL NO PL PT RO SE SK SI UK

Eiropas migrācijas tīklu (turpmāk – Tīkls) veido dalībvalstu iecelti kontaktpunkti un Eiropas Komisija.

Tīkla sanāksmes parasti notiek vismaz piecas reizes gadā. Tīkla regulāro sanāksmju mērķis ir:

  •  sniegt valstu kontaktpunktiem iespēju apmainīties ar pieredzi un zināšanām;
  •  izvērtēt Tīkla darbā gūtos panākumus;
  •  radīt pamatu diskusijām par praktiskām un juridiskām problēmām, ar ko dalībvalstis saskaras migrācijas un   patvēruma jomā;
  •  sagatavot Tīkla gada darbības programmu apstiprināšanai Tīkla vadības padomē.

Tīkla oficiālā mājas lapa – emn.europa.eu