Pirmdiena, 20. augusts

Latvijas kontaktpunkts

Tā kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu valstī un nodrošina to uzskaiti, 2005.gada 25.oktobrī Ministru kabineta sēdē (sēdes protokols Nr.61, 38§) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tika apstiprināta par Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunktu.

Tīkla Latvijas kontaktpunkts veic Tīkla uzdevumus valsts līmenī, proti:

Sadarbības partneri

Atrašanās vieta


View Larger Map