?> Eiropas Migrācijas Tīkls | Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca
Piektdiena, 25. jūnijs

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca

Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca piedāvā Eiropas Savienības mēroga daudznozaru terminu vārdnīcu, kas tulkota vairāk nekā 20 valodās. Jaunākajā 2020. gada jūlija versijā ir aptuveni 500 termini.

Vārdnīcas mērķis ir nodrošināt terminu un jēdzienu salīdzināmību un vienotu izpratni, lai atvieglotu saziņu starp politikas veidotājiem, likumdevējiem, praktiķiem, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem, kurus interesē migrācijas tēma.

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu izstrādā un atjauno īpaša darba grupa, kas sadarbojas ar Eiropas Komisiju, EASO, FRA, FRONTEX un starptautiskām organizācijām, piemēram, UNHCR un IOM.

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcai ir šādas priekšrocības:

Lejuplādēt aplikāciju Android lietotāji var šeit, iOS lietotāji šeit.

Plašāka informācija latviešu valodā par Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu ir pieejama šeit: