EMN

Ziņas

Statistikas pārskats 2020

Eiropas migrācijas tīkla Pārskata par migrāciju un patvērumu 2020. gadā Eiropas Savienībā Statistikas pārskatā atspoguļoti aktuālie dati par migrāciju un patvērumu pagājušajā gadā.

Eiropas lietas 2021. gada augusts

Ikmēneša Eiropas ziņu apkopojumā par augustu uzmanība pievērsta situācijai Baltkrievijā un Afganistānā. Tāpat atradīsiet Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts sagatavotos biežāk izmantotos terminu skaidrojumus atbilstoši Eiropas migrācijas tīkla Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcai.

Latvijas faktu lapa 2020

2020. gada faktu lapā ir apkopoti būtiskākie notikumi un statistika migrācijas un starptautiskās aizsardzības jomā Latvijā.

Skip to content