Pirmdiena, 21. augusts

Jūnijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada jūnijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Maijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada maijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Aprīlī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada aprīlī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Februārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada februārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Konference par bezvalstniecību

18.janvārī Briselē notika Eiropas migrācijas tīkla (EMT) bezvalstniecības darba grupas, UNHCR un European Network on Statelessness kopīgi rīkotā konference, lai atzīmētu gadu kopš Tieslietu un iekšlietu padome savos secinājumos noteica izmantot EMT kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm, ES institūcijām un starptautiskajām organizācijām par bezvalstniecības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Janvārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada janvārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats par bezvalstniecību Eiropas Savienībā

Atzīmējot viena gada jubileju, kopš Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumiem, kuros tika ierosināts izmantot Eiropas migrācijas tīklu kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm par bezvalstniecības jautājumiem, Eiropas migrācijas tīkls ir izstrādājis ES politikas pārskatu (EMN Inform) par bezvalstniecību Eiropas Savienībā.

Lasīt vairāk

Novembrī un decembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada novembrī un decembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse”

Ievērojami palielinoties patvēruma pieteikumu skaitam Eiropas Savienībā un ņemot vērā iespaidīgo atšķirību starp personu skaitu, kurām izsniegts izbraukšanas rīkojums un reāli izraidīto personu skaitu, ziņojumā apkopota informācija par izaicinājumiem, ar kuriem saskaras dalībvalstis, izraidot personas, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību.

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir izstrādājis izpētes darbu “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”, kurš balstīt uz 24 Tīkla kontaktpunktu nacionālajiem ziņojumiem.

Lasīt vairāk
Vecāki ieraksti »