Ceturtdiena, 18. oktobris

Ir atjaunota EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca

EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca ir atjaunināta, lai atspoguļotu visjaunākās tendences patvēruma un migrācijas jomā, un tagad tajā ir vairāk nekā 450 termini.

Lasīt vairāk

EMT 10 gadu jubilejas ziņojums

Lai atzīmētu Eiropas migrācijas tīkla 10 gadu jubileju, jubilejas ziņojumā ir apkopotas un atspoguļotas galvenās tendences patvēruma un migrācijas plūsmu un politikas attīstībā pēdējo 10 gadu laikā.

Lasīt vairāk

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā 2017. gadā

Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts publicē ikgadējos Ziņojumus par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā un Eiropas Savienībā 2017. gadā. 

Lasīt vairāk

Infografika

Ir izveidota infografika par migrāciju Latvijā 2017. gadā.

Lasīt vairāk

ir publicēta emn ziņu lapa nr. 22

Ir publicēta jaunākā Eiropas migrācijas tīkla ziņu lapa par aktualitātēm migrācijas un patvēruma jomā Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī laika posmā no 2018. janvāra līdz martam.

Lasīt vairāk

Aprīlī sniegtās atbildes uz ad-hoc jautājumiem

2018.gada aprīlī Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem

Lasīt vairāk

Konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”

2018. gada 7. un 8. jūnijā norisinājās Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta  konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”. Konferencē ar prezentācijām uzstājās iesaistīto valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Latvijas tiesībsarga biroja, Valsts darba inspekcijas, biedrības “Patvērums “Droša māja”” un biedrības “Centrs Marta”.  Tāpat konferencē tika prezentēta Luksemburgas, Zviedrijas un Somijas pieredze cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā.

Lasīt vairāk

martā sniegtās atbildes uz ad-hoc jautājumiem

2018.gada martā Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem

Lasīt vairāk

Video par nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu

2017.gadā Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja izpētes darbu “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība”, pēc kura sekoja sintēzes ziņojums, apkopojot 23 Eiropas Savienības dalībvalstu praksi. Lai pievērstu uzmanību nelikumīgai trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas problemātikai Eiropas Savienībā, Eiropas Migrācijas tīkla Beļģijas kontaktpunkts ir izveidojis īsu video, apkopojot pasākumus, kas tiek īstenoti, lai novērstu trešo valstu pilsoņu […]

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats “droša izcelsmes valsts”

Eiropas Migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Droša izcelsmes valsts”. Pārskatā ir iekļauta Eiropas Savienības dalībvalstu politikas un prakses apskati attiecībā uz drošas izcelsmes valsts konceptu. Tajā ir pētīts, vai patvēruma procedūras ietvaros pret šo valstu pilsoņiem ir atšķirīga attieksme kā pret citu valstu pilsoņiem. Pārskats sniedz ieskatu arī atšķirībās uzņemšanas un atgriešanas nosacījumos.

Lasīt vairāk
Vecāki ieraksti »