Piektdiena, 20. oktobris

Augustā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada augustā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Jūlijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada jūlijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Jūnijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada jūnijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Maijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada maijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Aprīlī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada aprīlī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Februārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada februārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze”

Maza apjoma izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze” aptver likumīgās imigrācijas jomu, kura regulē trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošanās tiesības.

Lasīt vairāk

Konference par bezvalstniecību

18.janvārī Briselē notika Eiropas migrācijas tīkla (EMT) bezvalstniecības darba grupas, UNHCR un European Network on Statelessness kopīgi rīkotā konference, lai atzīmētu gadu kopš Tieslietu un iekšlietu padome savos secinājumos noteica izmantot EMT kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm, ES institūcijām un starptautiskajām organizācijām par bezvalstniecības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Janvārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada janvārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats par bezvalstniecību Eiropas Savienībā

Atzīmējot viena gada jubileju, kopš Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumiem, kuros tika ierosināts izmantot Eiropas migrācijas tīklu kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm par bezvalstniecības jautājumiem, Eiropas migrācijas tīkls ir izstrādājis ES politikas pārskatu (EMN Inform) par bezvalstniecību Eiropas Savienībā.

Lasīt vairāk
Vecāki ieraksti »