Piektdiena, 28. aprīlis

Februārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada februārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Janvārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada janvārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats par bezvalstniecību Eiropas Savienībā

Atzīmējot viena gada jubileju, kopš Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumiem, kuros tika ierosināts izmantot Eiropas migrācijas tīklu kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm par bezvalstniecības jautājumiem, Eiropas migrācijas tīkls ir izstrādājis ES politikas pārskatu (EMN Inform) par bezvalstniecību Eiropas Savienībā.

Lasīt vairāk

Novembrī un decembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada novembrī un decembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Pārskats par migrācijas un patvēruma politikas struktūru Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir publicējis precizēto versiju pārskatam “Migrācijas un patvēruma politikas struktūra Latvijā”, kurā atspoguļota informācija par laika posmu no 1991.gada līdz 2015.gada beigām.

Lasīt vairāk

Oktobrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada oktobrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Septembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada septembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Seminārs “The use of internet/social media in migrant smuggling and the development of information campaigns/counter-narratives”

2016.gada 16.jūnijā Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) rīkoja semināru The use of internet/social media in migrant smuggling and the development of information campaigns/counter-narratives.

Lasīt vairāk

Izpētes darbs “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas – Latvijas pieredze”

Izpētes darba mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par izaicinājumiem un esošajiem risinājumiem saistībā ar bēgļu pārmitināšanas shēmu un humanitārās izmitināšanas programmas darbību.

Lasīt vairāk

Jūnijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada jūnijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk
Vecāki ieraksti »