Ceturtdiena, 16. jūlijs

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā”

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā” notiks 2020. gada 24. jūnijā. Konference sniegs iespēju dalībvalstu, ES iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem apmainīties ar savām zināšanām un pieredzi saistībā ar nelikumīgās migrācijas novēršanu laikā, kad notiek COVID-19 pandēmija, kā arī ar viedokļiem par nākotnes perspektīvām šajā jomā. Saskaņā ar politiskajām […]

Lasīt vairāk

Vebinārs par migrācijas un patvēruma pārvaldību mainīgajā pasaulē: tendences un rīcība saistībā ar Covid-19

Eiropas migrācijas tīkla vebinārs notiks 17. jūnijā. Vebinārā tiks prezentēts Pārskats par migrācijas un patvēruma tendencēm Eiropas Savienībā 2019. gadā, kā arī sniegts ieskats Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā, kas veikta  Covid-19 ietekmē. Pārskats par migrāciju un patvērumu Latvijā 2019. gadā pieejams šeit. Vebināra sākums plkst.12:00. Interesentus lūdzam reģistrēties šeit:  https://bit.ly/2UcJKyz Vairāk informācijas: EMN ARM launch webinar_practical information

Lasīt vairāk

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2019. GADĀ

Aicinām iepazīties ar ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2019. gadā, kurš sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā.

Lasīt vairāk

Eiropas Komisijas norādījumi par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju

Komisija 2020.gada 16.aprīlī pieņēma norādījumus par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju.

Lasīt vairāk

Informācija par Eiropas Komisijas rīcību COVID-19 seku mazināšanā

Eiropas Komisijas lēmumus par darbībām, kas mazinātu ārkārtas sitācijas radīto seku ietekmi var atrast vienkopus tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Lasīt vairāk

Publicēts politikas pārskats par nepilngadīgo bez pavadības bezvēsts pazušanu Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē

Sabiedrības uzmanības centrā Eiropas Savienībā (ES) arvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par nepilngadīgo migrantu bez pavadības bezvēsts pazušanu. Vairākas starptautiskas organizācijas un Eiropas nevalstiskās organizācijas ir izteikušas bažas par to, ka jautājums par nepilngadīgo bez pavadības pazušanu ne vienmēr tiek risināts efektīvi. Kāda politika un procedūras ir izstrādātas, lai reģistrētu un uzraudzītu gadījumus, kad pazūd nepilngadīgie bez pavadības, un kā tiek iegūtu dati par pazudušiem bērniem ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē?  Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) pārskats sniedz visaptverošu pārskatu par to, kā šī parādība tiek risināta ES.

Lasīt vairāk

PIEDĀVĀJAM IEPAZĪTIES AR NOTIKUMIEM LATVIJĀ MIGRĀCIJAS JOMĀ 2020.GADA 1.CETURKSNĪ

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts aicina iepazīties ar migrācijas notikumu atspoguļojumu Latvijā 2020. gada pirmajā ceturksnī – janvārī, februārī un martā. Publikācija atspoguļo Latvijas pārstāvniecību migrācijas jomā ES līmenī, kā arī izmaiņas Latvijas noratīvajos aktos. Ir veikts arī migrācijas atspoguļojums Latvijas medijos par šo laika posmu.

Lasīt vairāk

Klientu apkalpošana migrācijas iestādēs Eiropas Savienības dalībvalstīs

Saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par migrācijas jomu atbildīgās iestādes ir ieviesušas vairākus pasākumus, kas ierobežo apmeklētāju plūsmu klientu apkalpošanas centros. EMT Latvijas kontaktpunkts, uzdodot ad-hoc jautājumu Eiropas migrācijas tīkla kontaktpunktiem noskaidroja, kādi ierobežojumi ievesti citās dalībvalstīs. Saņemtā informācija (līdz 26. martam) liecina par sekojošo: ES dalībvalstis visbiežāk izvēlas kontrolēt personu plūsmas ar obligātās pierakstu […]

Lasīt vairāk

Migrācijas ceļi jaunuzņēmējiem. Nīderlandes skatījums

Eiropas migrācijas tīkla Nīderlandes kontaktpunkts sagatavojis Nīderlandes politikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Norvēģijas politikas īsu salīdzinošu pārskatu par migrācijas ceļiem jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm, kas balstīts EMT pētījuma “Migrācijas ceļi jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem ES” apkopotajos datos.

Lasīt vairāk

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā, būtiskākajiem statistikas datiem, kā arī  Eiropas migrācijas tīkla publikācijām 29. Ziņu lapā.

Lasīt vairāk
Vecāki ieraksti »