EMN

Aktualitātes

Izglītojoši materiāli par migrāciju

Sveicam skolotājus, pasniedzējus, skolēnus un studentus ar jauna mācību cēliena sākumu un piedāvājam iegūt zināšanas par migrāciju, izmantojot Eiropas migrācijas tīkla izstrādātus materiālus.

EMT Latvijas faktu lapa 2022

EMT Valsts faktu lapa sniedz īsu pārskatu par galvenajiem notikumiem patvēruma un migrācijas jomā Latvijā 2022. gadā.

EMT 2022. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem

Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) gada ziņojumā par migrācijas un patvēruma jautājumiem 2022. gadā sniegts visaptverošs pārskats par norisēm dažādās migrācijas un patvēruma jomās ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Gruzijā, Moldovas Republikā un Armēnijā 2022. gadā.

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2022. gadā

Ziņojumā ir iekļauta informācija par atbildes pasākumiem Ukrainas civilpersonu pieplūdumam, izmaiņām likumīgajā un nelikumīgajā migrācijas jomā, integrācijas politikā, robežkontroles, vīzu un Šengenas pārvaldībā un citās migrācijas un patvēruma saistošās jomās.

Skip to content