EMN

Aktualitātes

Diskusiju spēle “Galamērķis – Eiropa” sarunu festivālā LAMPA

1.un 2. jūlijā Cēsīs notika sarunu festivāls LAMPA, kurā piedalījās arī Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedāvājot festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem un valstī un sabiedrībā aktuāliem drošības jautājumiem.

Ziņu lapa: 2022.gada janvāris – marts

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Ziņu lapa Nr. 37

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Skip to content