EMN

Ziņu lapas

Ziņu lapa: 2022.gada janvāris – marts

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Ziņu lapa Nr. 37

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Skip to content