EMN

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca

Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca piedāvā Eiropas Savienības mēroga daudznozaru terminu vārdnīcu, kas tulkota vairāk nekā 20 valodās. Jaunākajā versijā ir aptuveni 500 termini.

Vārdnīcas mērķis ir nodrošināt terminu un jēdzienu salīdzināmību un vienotu izpratni, lai atvieglotu saziņu starp politikas veidotājiem, likumdevējiem, praktiķiem, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem, kurus interesē migrācijas tēma.

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu izstrādā un atjauno īpaša darba grupa, kas sadarbojas ar Eiropas Komisiju, EASO, FRA, FRONTEX un starptautiskām organizācijām, piemēram, UNHCR un IOM.

EMT patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcai ir šādas priekšrocības:

  • Skaidra metodoloģija un avoti. EMT vārdnīcā ir izveidota skaidra avotu hierarhija: definīcijas, kas atvasinātas no ES acquis, ir prioritāras, bet tiek izmantoti arī citi būtiski avoti, piemēram, Eiropas/starptautiskās konvencijas vai terminoloģija, ko noteikušas citas ES un starptautiskās struktūras. Avoti ir skaidri norādīti.
  • Sinonīmi un terminu attiecības. Ja vienam jēdzienam ir pieejami savstarpēji aizstājami termini, tiek izvēlēts vēlamais termins un visi pārējie iespējamie termini ir uzskaitīti kā sinonīmi. Tulkojumos ir ņemti vērā arī dažādi valstu sinonīmi, kas norāda uz ES vai valstu izmantošanas atšķirībām. Gadījumos, kad ES dalībvalstīm ir viena un tā pati nominālā valoda, valstu variācijas norāda, vai konkrētajā valstī vai ES kontekstā ir vēlamais sinonīms. Tiek ņemtas vērā arī terminu attiecības, proti, plašāki termini, šaurāki termini un ar tiem saistītie termini.
  • Piezīmes. Tās papildina definīciju, precizējot jēdziena darbības jomu, tā izpratni dažādos kontekstos un norādot tīmekļa avotus ar papildus informāciju.
  • Lietotājam ērta piekļuve. EMT vārdnīcai ir pieejama interaktīva tiešsaistes versija, kas pieejama EMT tīmekļa vietnē.

 

Plašāka informācija latviešu valodā par Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcu ir pieejama šeit:

Skip to content