EMN

Izpētes darbi

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju integrācija darba tirgū

Publicēts nacionālais ziņojums EMT pētījumam par staptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju integrācija darba tirgū, kurā tiek apskatīts tiesiskais ietvars, pastāvošā procedūra, statistikas radītāji no 2017. gada līdz 2022. gada pirmajai pusei, sniegtais atbalsts no pakalpojumu sniedzēju, kā arī no sociālo darbinieku un sociālo mentoru puses.

Sezonas darbinieku no trešām valstīm piesaiste un tiesību aizsardzība Latvijā

Nacionālā ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par sezonas darbinieku no trešām valstīm profilu un nozarēm, kurās viņi strādā Latvijā (izcelsmes valstis, vecums, dzimums, prasmju līmenis, nodarbinātības nozares utt.). Darbā tiek pētīts, vai Latvijā ir ieviesti pasākumi sezonas darbinieku piesaistīšanai un cik lielā mērā sezonas darbinieki piepilda darba tirgus vajadzības.  

Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja nacionālo ziņojumu darbam “Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā”. Ziņojumā tiek apskatīts tiesību ietvars pilsonības iegūšanai, pilsonības iegūšanas veidi, kā arī naturalizācijas process. Ar sintēzes ziņojumu par pilsonības iegūšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs aicinām iepazīties sintēžu ziņojumu sadaļā.  

Skip to content