EMN

Publikācijas

Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā”, kurā ir aprakstītas valstu izmantotās bezvalstniecības definīcijas, statusa noteikšanas procedūras, sniegti statistikas dati un apkopoti iemesli bezvalstnieka statusa pieprasīšanai.

Publicēts politikas pārskats “Likumīgo ceļu izpēte, lai aizpildītu darba tirgus vajadzības”

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis jaunu politikas pārskatu “Likumīgo ceļu izpēte, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības” (angļu valodā Exploring Legal Pathways to Fulfil Labour Needs), kurā ir pētītas tendences, inovatīvas metodes un pieejas migrācijas pārvaldībā talantu partnerības jomā, kas vērstas uz likumīgu darba spēka migrāciju, mobilitāti un prasmju attīstību.

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā

2020. gads radīja neparedzētus pavērsienus migrācijas un patvēruma jomās. COVID-19 pandēmija ietekmēja migrantu, patvēruma meklētāju un atgriezušos patvēruma meklētāju skaitu, kā arī darbojās kā katalizators jaunu digitālo risinājumu izstrādē patvēruma un migrācijas jautājumu pārvaldībā. Šie jaunie sarežģījumi radās papildus pastāvīgajiem izaicinājumiem, piemēram, vajadzībai nepārtraukti uzlabot migrācijas pārvaldības sistēmas un nodrošināt bēgļu aizsardzību. Eiropas Migrācijas tīkla …

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā Read More »

EMT pētījums par datu pārvaldību patvēruma procedūrā

Kāda veida datus vāc ES dalībvalstis un Norvēģija un kā dati tiek pārvaldīti dažādos patvēruma procedūras posmos? Šis jaunais EMT izpētes darbs sniedz salīdzināmu informāciju un piemērus no 25 valstīm par dažādiem datu pārvaldības aspektiem

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca

Eiropas migrācijas tīkla patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca piedāvā Eiropas Savienības mēroga daudznozaru terminu vārdnīcu, kas tulkota vairāk nekā 20 valodās. Jaunākajā 2020. gada jūlija versijā ir aptuveni 500 termini. Vārdnīcas mērķis ir nodrošināt terminu un jēdzienu salīdzināmību un vienotu izpratni, lai atvieglotu saziņu starp politikas veidotājiem, likumdevējiem, praktiķiem, plašsaziņas līdzekļiem un cilvēkiem, kurus interesē …

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca Read More »

Skip to content