EMN

Publikācijas

Pārvietotās personas pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis

EMT politikas pārskats “Pārvietotās personas pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis” (Prospects for displaced persons in non-European Union (EU) first reception and transit countries) sniedz informāciju par stratēģijām un iniciatīvām, ko ieviesušas Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) dalībvalstis, lai uzlabotu pārvietoto iedzīvotāju izredzes pirmās uzņemšanas un tranzīta valstīs, kuras nav ES dalībvalstis.

Starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju integrācija darba tirgū

Publicēts nacionālais ziņojums EMT pētījumam par staptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju integrācija darba tirgū, kurā tiek apskatīts tiesiskais ietvars, pastāvošā procedūra, statistikas radītāji no 2017. gada līdz 2022. gada pirmajai pusei, sniegtais atbalsts no pakalpojumu sniedzēju, kā arī no sociālo darbinieku un sociālo mentoru puses.

Elastīgas izmitināšanas organizēšana starptautiskās aizsardzības kontekstā

EMT politikas pārskatā ir izklāstīts, kā EMT dalībvalstis un novērotājvalstis izmanto pieejamos izmitināšanas resursus starptautiskās aizsardzības kontekstā. Šī politikas pārskata mērķis ir apkopot informāciju, kas var palīdzēt politikas veidotājiem veidot efektīvu uzņemšanas sistēmu.

Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem

Politikas pārskatā “Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem” ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pagaidu aizsardzības saņēmējiem saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana

Politikas pārskatā “Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana” ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšanai vai mājokļa piešķiršanai saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

EMT politikas pārskats “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju tālāka pārvietošanās”

Šī pārskata mērķis ir izpētīt, kā laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam dalībvalstīs notiek starptautiskās aizsardzības saņēmēja atbildības nodošana no pirmās valsts uz otro valsti. Tajā arī aplūkota situācija, kad starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kas jau ir atzīti pirmajā valstī, iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus otrajā valstī.

Sieviešu migrantu integrācija

Šajā pētījumā uzmanība pievērsta galvenajām jomām, uz kurām attiecas ES Rīcības plāns integrācijai un iekļaušanai 2021.–2027. gadam un, kas atbalsta sieviešu migrantu integrāciju, piemēram, izglītībā un apmācībās, nodarbinātībā un prasmēs, veselībā un mājokļa pieejamībā.

Skip to content