EMN

Publikācijas

Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem

Politikas pārskatā “Pakalpojumu pieejamība pagaidu aizsardzības saņēmējiem” ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību pagaidu aizsardzības saņēmējiem saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana

Politikas pārskatā “Pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšana un mājokļa piešķiršana” ir analizēti pasākumi, ko Eiropas Savienības dalībvalstis ir ieviesušas pagaidu aizsardzības saņēmēju izmitināšanai vai mājokļa piešķiršanai saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvas piemērošanu Ukrainas civiliedzīvotājiem.

EMT politikas pārskats “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju tālāka pārvietošanās”

Šī pārskata mērķis ir izpētīt, kā laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam dalībvalstīs notiek starptautiskās aizsardzības saņēmēja atbildības nodošana no pirmās valsts uz otro valsti. Tajā arī aplūkota situācija, kad starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kas jau ir atzīti pirmajā valstī, iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus otrajā valstī.

Sieviešu migrantu integrācija

Šajā pētījumā uzmanība pievērsta galvenajām jomām, uz kurām attiecas ES Rīcības plāns integrācijai un iekļaušanai 2021.–2027. gadam un, kas atbalsta sieviešu migrantu integrāciju, piemēram, izglītībā un apmācībās, nodarbinātībā un prasmēs, veselībā un mājokļa pieejamībā.

EMT Latvijas faktu lapa

EMT Valsts faktu lapa sniedz īsu pārskatu par galvenajiem notikumiem patvēruma un migrācijas jomā Latvijā 2021. gadā. Tiek sniegts arī statistikas pārskats. pamatojoties uz Eurostat sniegtajiem datiem. Aplūkotie temati ietver likumīgo migrāciju, patvērumu, nepilngadīgos bez pavadības, kā arī integrāciju.

Skip to content