EMN

Publikācijas

EMT Latvijas faktu lapa

EMT Valsts faktu lapa sniedz īsu pārskatu par galvenajiem notikumiem patvēruma un migrācijas jomā Latvijā 2021. gadā. Tiek sniegts arī statistikas pārskats. pamatojoties uz Eurostat sniegtajiem datiem. Aplūkotie temati ietver likumīgo migrāciju, patvērumu, nepilngadīgos bez pavadības, kā arī integrāciju.

Ziņu lapa: 2022.gada janvāris – marts

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Ziņu lapa Nr. 37

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Skip to content