EMN

Publikācijas

Ziņu lapa Nr. 37

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Digitalizācija un mākslīgais intelekts migrācijas pārvaldībā

Šis kopīgais EMN-OECD politikas pārskats pievēršas konkrētām patvēruma, migrācijas un pilsonības iegūšanas un robežkontroles pārvaldības jomām, kurās var izmantot digitālās tehnoloģijas. Politikas pārskatā ir ietverta pieredze no 24 ES dalībvalstīm OECD dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES un OECD dalībvalstis.

Publicēts ziņojums “Bērni migrācijā 2020. gadā”

Komisijas Paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijā 2017. gadā tika apstiprināti pasākumi, lai veicinātu visu migrantu bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī. Publicētajā ziņojumā ir izklāstīti uzlabojumi, kas veikti 24 dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. gadā.

Skip to content