EMN

Politikas pārskatā “Pārmitināšana, humānās palīdzības uzņemšanas un sponsorēšanas sistēmas”

Politikas pārskatā “Pārmitināšana, humānās palīdzības uzņemšanas un sponsorēšanas sistēmas” (Resettlement, Humanitarian Admission and Sponsorship Schemes) apskatīti jaunākie notikumi EMT dalībvalstīs laika posmā no 2016. līdz 2022. gadam un piedāvāta vērtīga informācija valstīm, kuras uzsāk jaunas programmas, lai mācītos no jau izveidotajām programmām citās valstīs.

Pārmitināšana, humānās uzņemšanas un sponsorēšanas sistēmas nodrošina pārvietoto personu aizsardzību un izturību, vienlaikus mazinot spiedienu pirmā patvēruma valstīs. Šīs shēmas ir arī izšķirošs instruments, lai demonstrētu globālo solidaritāti ar valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Lielākā daļa EMT dalībvalstu ir īstenojušas pārmitināšanas programmas laikposmā no 2016. līdz 2022. gadam un pieredze ir ļoti atšķirīga. Lai gan dažās valstīs, piemēram, Somijā, Zviedrijā un Nīderlandē, ir labi izstrādātas valsts programmas, lielākajai daļai EMT dalībvalstu ir ierobežota pieredze un tās paļaujas uz ES pārvietošanas programmu.

Termins “pārmitināšana” nozīmē bēgļu atlasi un pārvietošanu no valsts, kurā viņi pirmo reizi meklēja aizsardzību, uz trešo valsti, kas piekrīt uzņemt viņus kā bēgļus ar patstāvīgās uzturēšanās atļauju.

Skip to content