EMN

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2022. gadā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2022. gadā.

Ziņojumā ir iekļauta informācija par atbildes pasākumiem Ukrainas civilpersonu pieplūdumam, izmaiņām likumīgajā un nelikumīgajā migrācijas jomā, integrācijas politikā, robežkontroles, vīzu un Šengenas pārvaldībā un citās migrācijas un patvēruma saistošās jomās.

Skip to content