EMN

Sintēzes ziņojumi

Publicēts ziņojums “Bērni migrācijā 2020. gadā”

Komisijas Paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijā 2017. gadā tika apstiprināti pasākumi, lai veicinātu visu migrantu bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī. Publicētajā ziņojumā ir izklāstīti uzlabojumi, kas veikti 24 dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. gadā.

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā

2020. gads radīja neparedzētus pavērsienus migrācijas un patvēruma jomās. COVID-19 pandēmija ietekmēja migrantu, patvēruma meklētāju un atgriezušos patvēruma meklētāju skaitu, kā arī darbojās kā katalizators jaunu digitālo risinājumu izstrādē patvēruma un migrācijas jautājumu pārvaldībā. Šie jaunie sarežģījumi radās papildus pastāvīgajiem izaicinājumiem, piemēram, vajadzībai nepārtraukti uzlabot migrācijas pārvaldības sistēmas un nodrošināt bēgļu aizsardzību. Eiropas Migrācijas tīkla …

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā Read More »

EMT pētījums par datu pārvaldību patvēruma procedūrā

Kāda veida datus vāc ES dalībvalstis un Norvēģija un kā dati tiek pārvaldīti dažādos patvēruma procedūras posmos? Šis jaunais EMT izpētes darbs sniedz salīdzināmu informāciju un piemērus no 25 valstīm par dažādiem datu pārvaldības aspektiem

EMT pētījums par sezonas darbiniekiem ES un Lielbritānijā

Sezonas darbs ir pagaidu darba veids, kas saistīts ar noteiktiem gadalaikiem un konkrētām ekonomikas nozarēm, piemēram, lauksaimniecību vai tūrisma nozari. EMT pētījumā galvenā uzmanība tika pievērsta sezonas darbam, ko veica trešo valstu pilsoņi. Pētījumā konstatēts, ka sezonas darbinieki galvenokārt ir gados jauni, kuri galvenokārt strādā lauksaimniecībā, tūrismā un ražošanā. Tie galvenokārt nāk no kaimiņreģionu valstīm, …

EMT pētījums par sezonas darbiniekiem ES un Lielbritānijā Read More »

Skip to content