EMN

Sintēzes ziņojumi

Sieviešu migrantu integrācija

Šajā pētījumā uzmanība pievērsta galvenajām jomām, uz kurām attiecas ES Rīcības plāns integrācijai un iekļaušanai 2021.–2027. gadam un, kas atbalsta sieviešu migrantu integrāciju, piemēram, izglītībā un apmācībās, nodarbinātībā un prasmēs, veselībā un mājokļa pieejamībā.

Publicēts ziņojums “Bērni migrācijā 2020. gadā”

Komisijas Paziņojumā par bērnu aizsardzību migrācijā 2017. gadā tika apstiprināti pasākumi, lai veicinātu visu migrantu bērnu aizsardzību Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī. Publicētajā ziņojumā ir izklāstīti uzlabojumi, kas veikti 24 dalībvalstīs un Norvēģijā 2020. gadā.

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā

2020. gads radīja neparedzētus pavērsienus migrācijas un patvēruma jomās. COVID-19 pandēmija ietekmēja migrantu, patvēruma meklētāju un atgriezušos patvēruma meklētāju skaitu, kā arī darbojās kā katalizators jaunu digitālo risinājumu izstrādē patvēruma un migrācijas jautājumu pārvaldībā. Šie jaunie sarežģījumi radās papildus pastāvīgajiem izaicinājumiem, piemēram, vajadzībai nepārtraukti uzlabot migrācijas pārvaldības sistēmas un nodrošināt bēgļu aizsardzību. Eiropas Migrācijas tīkla …

EMT 2020. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem ES un Norvēģijā Read More »

EMT pētījums par datu pārvaldību patvēruma procedūrā

Kāda veida datus vāc ES dalībvalstis un Norvēģija un kā dati tiek pārvaldīti dažādos patvēruma procedūras posmos? Šis jaunais EMT izpētes darbs sniedz salīdzināmu informāciju un piemērus no 25 valstīm par dažādiem datu pārvaldības aspektiem

Skip to content