EMN

EMN statistika
Dati par trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās atļauju pieteikumiem, pozitīviem lēmumiem un izsniegtajām uzturēšanās atļaujām kopš 01.01.2012. līdz 01.07.2022.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc uzturēšanās atļaujas veida, valstiskās piederības, vecuma grupas un dzimuma.
Dati par trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtajām termiņuzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām ar tiesībām uz nodarbinātību kopš 01.01.2009. līdz 01.07.2022.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas, dzimuma, izglītības, virsnozares un algas grupas.
Dati par patvēruma meklētāju iesniegtajiem sākotnējiem un atkārtotiem patvēruma pieteikumiem, kā arī pozitīvajiem lēmumiem kopš 01.01.2009. līdz 01.07.2022.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas un vai pieņemts pozitīvs lēmums. Patvēruma pieteikumu skaita detalizācija līdz 5 ir anonimizēta.
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
KARTE - DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
KARTE
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA