EMN

EMN statistika
Dati par trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās atļauju pieteikumiem, pozitīviem lēmumiem un izsniegtajām uzturēšanās atļaujām.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc uzturēšanās atļaujas veida, valstiskās piederības, vecuma grupas un dzimuma.
Nav iekļauti Ukrainas civiliedzīvotāji ar pagaidu aizsardzības statusu.
Aktuālie dati 01.01.2012. līdz 01.07.2022.
Dati par trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtajām termiņuzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām ar tiesībām uz nodarbinātību.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas, dzimuma, izglītības, nodarbinātības virsnozares un algas grupas.
Aktuālie dati 01.01.2009. līdz 01.07.2022.
Dati par patvēruma meklētāju iesniegtajiem sākotnējiem un atkārtotiem patvēruma iesniegumiem, kā arī pozitīvajiem lēmumiem.
Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas un vai pieņemts pozitīvs lēmums.
Patvēruma iesniegumu skaita detalizācija līdz 5 ir anonimizēta.
Nav iekļauti Ukrainas civiliedzīvotāji ar pagaidu aizsardzības statusu.
Aktuālie dati 01.01.2009. līdz 01.07.2022.
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
KARTE - DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
KARTE
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA
- DETALIZĀCIJA LĪDZ 5 ANONIMIZĒTA