EMN

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde īsteno valsts migrācijas un patvēruma politiku, nosaka personu tiesisko statusu valstī un nodrošina to uzskaiti. 2005. gada 25. oktobrī Ministru kabineta sēdē (sēdes protokols Nr.61, 38§) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tika apstiprināta par Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – EMT) Latvijas kontaktpunktu.

EMT Latvijas kontaktpunkts veic EMT  uzdevumus valsts līmenī, proti:

  • sagatavo ziņojumus par stāvokli migrācijas un patvēruma jomā, ietverot politikas attīstību un statistikas datus;
  • sagatavo citus izpētes darbus par īpašiem ar migrāciju un patvērumu saistītiem jautājumiem;
  • apkopo un aktualizē informāciju EMT informācijas apmaiņas sistēmā;
  •  sagatavo ekspromtvaicājumus, t.s., ad hoc jautājumus, kā arī sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem;
  • uztur un paplašina EMT Latvijas kontaktpunkta sadarbības partneru tīklu.

EMT veido dalībvalstu iecelti kontaktpunkti un Eiropas Komisija.

EMT sanāksmes parasti notiek vismaz piecas reizes gadā. EMT regulāro sanāksmju mērķis ir:

  •  sniegt valstu kontaktpunktiem iespēju apmainīties ar pieredzi un zināšanām;
  •  izvērtēt EMT darbā gūtos panākumus;
  •  radīt pamatu diskusijām par praktiskām un juridiskām problēmām, ar ko dalībvalstis saskaras migrācijas un   patvēruma jomā;
  •  sagatavot EMT gada darbības programmu apstiprināšanai EMT vadības padomē.

EMT oficiālā mājas lapa – emn.europa.eu

Eiropas migrācijas tīkla kontaktpunktus var atrast šeit.

Eiropas migrācijas tīkls 2018. gadā atzīmē 10 gadu jubileju. Piedāvājam noskatīties video, kurā ir apkopots pēdējos gados sasniegtais, apskatīti nākotnes izaicinājumi un Eiropas migrācijas tīkla spējas reaģēt uz tiem. Video ir iekļauta arī Eiropas Komisijas migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāra Dimitra Avramopula kunga uzruna.

Vairāk informācijas par EMT varat atrast Eiropas migrācijas tīkla informācijas brošūrā 2021 (angļu valodā).

Skip to content