EMN

Ikgadējie ziņojumi

EMT 2022. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem

Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) gada ziņojumā par migrācijas un patvēruma jautājumiem 2022. gadā sniegts visaptverošs pārskats par norisēm dažādās migrācijas un patvēruma jomās ES dalībvalstīs, Norvēģijā, Gruzijā, Moldovas Republikā un Armēnijā 2022. gadā.

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2022. gadā

Ziņojumā ir iekļauta informācija par atbildes pasākumiem Ukrainas civilpersonu pieplūdumam, izmaiņām likumīgajā un nelikumīgajā migrācijas jomā, integrācijas politikā, robežkontroles, vīzu un Šengenas pārvaldībā un citās migrācijas un patvēruma saistošās jomās.

Skip to content