EMN

EMT 2021. gada ziņojums par migrācijas un patvēruma jautājumiem

Eiropas migrācijas tīkls publicējis ziņojumu par migrācijas un patvēruma jautājumiem, sniedzot pārskatu par galvenajiem notikumiem ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Gruzijā 2021. gadā. ES dalībvalstis turpināja izjust COVID-19 ietekmi un risināt veselības krīzes radītās problēmas attiecībā uz integrāciju, darba tirgus vajadzībām un migrantu dzīves apstākļiem. Dalībvalstis paplašināja uzturēšanās tiesības dažām trešo valstu valstspiederīgo grupā, kā arī ieviesa ceļošanas ierobežošanas pasākumus. Patvēruma jomā tika veikti pasākumi, lai nepieļautu COVID-19 izplatīšanos uzņemšanas centros.

Baltkrievijas robežu krīze un Afganistānas valdības krišana, 2021. gadā izraisīja migrantu skaita pieaugumu, kas ierodas ES, tostarp to migrantu skaita pieaugumu, kuri meklē starptautisko aizsardzību. Jūnijā Baltkrievija veicināja migrantu tranzītu uz Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Tā rezultātā šajās ES valstīs tika veikti ārkārtas pasākumi, tostarp pastiprināta robežuzraudzība, savukārt ES līmenī tika ierosināti pagaidu pasākumi, lai pārvaldītu šo ārkārtas situāciju. Vēl viens nozīmīgs notikums bija Afganistānas valdības krišana, pēc Taliban atgriešanās pie varas 2021. gada augustā, vairums dalībvalstu iesaistījās evakuācijā un piedāvāja aizsardzību Afganistānas pilsoņiem.

Eiropas Komisija turpināja izstrādāt visaptverošu pieeju migrācijas, patvēruma, integrācijas un robežu pārvaldības jomā, īstenojot migrācijas un patvēruma paktu. Dalībvalstis veica dažādas tiesību aktu un organizatoriskas izmaiņas, lai palielinātu migrācijas politikas un pārvaldības efektivitāti un lietderību. Arvien lielāka uzmanība tika pievērsta inovācijai, procesu vienkāršošanai un migrācijas pārvaldības digitalizācijai, piemēram, digitālajām vīzām un uzturēšanās atļauju pieteikumiem. Robežu pārvaldībā vairākas valstis ieviesušas plaša mēroga ES informācijas tehnoloģiju sistēmas.

Dalībvalstis arī veica dažādus pasākumus, lai palielinātu interesi no trešo valstu darba ņēmējiem, īpašu uzmanību pievēršot augsti kvalificētus darba spēka piesaistes jomā, kur dalībvalstis saskārās ar darba spēka trūkumu. Tajā pašā laikā patvēruma meklētāju un bēgļu aizsardzība joprojām bija prioritāte 2021. gadā.

Tika izveidotas jaunas sadarbības formas ar trešām valstīm, lai ne tikai novērstu nelikumīgu migrāciju, bet veicinātu likumīgos ieceļošanas veidus. 2021. gada martā Gruzija un Moldova pievienojās EMT kā novērotājvalstis.

Skip to content