EMN

EMT Politikas pārskats “Pārvietošana un migrācija, kas saistīta ar katastrofām, klimata pārmaiņām un vides degradāciju”

Politikas pārskata “Pārvietošana un migrācija, kas saistīta ar katastrofām, klimata pārmaiņām un vides degradāciju” (Displacement and migration related to disasters, climate change and environmental degradation) mērķis ir papildināt esošos pētījumus, sniedzot plašāku perspektīvu par to, kā pārvietošana un migrācija saistībā ar katastrofām, klimata pārmaiņām un vides degradāciju tiek risināta ar galvenajām valsts līmeņa iniciatīvām un politiku EMT dalībvalstīs, kā arī OECD valstīs, kas nav ES dalībvalstis.

Pēc ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) domām, ekstremāli laika apstākļi, piemēram, nenormāli spēcīgas lietusgāzes, ilgstošs sausums, karstuma viļņi un cikloni, ir saistīti ar aptuveni 20 miljonu + cilvēku pārvietošanu ik gadu. Līdz šim neviena valsts neietver klimata pārmaiņas un vides degradāciju kā aizsardzības piešķiršanas pamatu. Tā kā klimata pārmaiņas skar arvien vairāk cilvēku, ir pieaugusi nepieciešamība izprast un sagatavoties migrācijai, kas saistīta ar klimatu.

Neviena no EMT dalībvalstīm, izņemot Itāliju, nav ieviesusi īpašus valsts tiesību aktus par klimata pārmaiņu izraisītu migrāciju un pārvietošanu, kā arī nav īstenojusi vai plānojusi īpašus pasākumus, lai uzņemtu trešo valstu valstspiederīgos, kurus varētu skart klimata pārmaiņas vai klimata katastrofas. Tomēr vairākās valstīs pastāv aizsardzības mehānismi, uz kuriem var atsaukties ar klimatu saistītas migrācijas gadījumā, piemēram, humanitārās vīzas piešķiršana.

Skip to content