EMN

Ceturkšņa ziņojums 2022. gada oktobris – decembris

2022. gada oktobrī Armēnija kļuva par Eiropas migrācijas tīkla (EMT) novērotāj valsti. Un arī oktobrī Eiropas Komisija uzsāka ES Talantu fonda pilotprojektu – jaunu tiešsaistes darba meklēšanas rīku, kas palīdzēs cilvēkiem, kuri bēg no kara Ukrainā, ātrāk un efektīvāk atrast darbu ES. Tā kā ES noteica 2022. gadu par Eiropas Jaunatnes gadu, lai uzsvērtu jauniešu nākotnes nozīmību, iekļaujot jauniešus un viņu prioritātes politikas veidošanā, 2022. gada 16. novembrī tika organizēts EMT Jaunatnes dienas pasākums, kurā 11 EMT valstu kontaktpunkti organizēja pasākumus, kas risinājās gan klātienē, gan tiešsaistē.

Saistībā ar Pagaidu aizsardzību Latvijā 2022. gada 13. decembrī stājās spēkā grozījumi likumā Par palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas paredz pagarināt vairāku esošo palīdzības pasākumu sniegšanas termiņu līdz 2023. gada 30. jūnijam. Un no 2023. gada 1. janvāra termiņuzturēšanās atļauju uz diviem gadiem izsniegs tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pretendē uz pagaidu aizsardzības statusu Latvijā, un tiks izsniegts šādu statusu apliecinošs dokuments.

Patvēruma pieteikumu skaits Eiropā turpina pieaugt, sasniedzot augstāko līmeni kopš 2015. gada. Kā ziņo EUAA, pirmo reizi kopš 2015./2016. gada patvēruma pieteikumu skaits ES+ vairākus mēnešus pēc kārtas sasniedza vai pārsniedza 100 000 robežu, sākot ar septembri. Patvēruma pieteikumu un pagaidu aizsardzības reģistrāciju skaits līdz 2022. gada beigām kopā pārsniedza piecus miljonus.

Ar pilnu rakstu angļu valodā var iepazīties šeit.

Skip to content