EMN

Ceturkšņa ziņojums: 2022.gada jūlijs – septembris

Eiropas Migrācijas tīklam pievienojās divas novērotājvalstis: Ukraina pievienojās augustā un Melnkalne  septembrī.

Saistībā ar Pagaidu aizsardzības direktīvu Īrija, Latvija un Spānija ziņo, ka  vienojušās par finanšu un cita veida atbalsta paketēm personām vai ģimenēm, kas saņem pagaidu aizsardzību, vai izmitinātājiem, kas nodrošina izmitināšanu pagaidu aizsardzības saņēmējiem,  paredzot iespēju finansiālo atbalstu atjaunot līdz nākamā gada martam. Lietuva paziņoja, ka pēc ieceļojošo bēgļu skaita samazināšanās darbosies tikai viens reģistrācijas centrs. Polija izdeva pirmo pilnībā digitālo uzturēšanās atļauju Eiropas Savienībā, kas apliecina Ukrainas bēgļu likumīgu uzturēšanos Polijā un ļauj viņiem ceļot ES.

Polija izveidojusi Cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinācijas komandu, kas saīsinās lēmumu pieņemšanas procesu šajā jomā, padarīs pārvaldības procesu elastīgāku un palielinās efektivitāti. Polijā Iekšlietu un administrācijas ministrija ir izdevusi rokasgrāmatu “Cilvēku tirdzniecība – praktiskie tiesvedības aspekti”, kas īpaši paredzēta praktizējošiem speciālistiem.  Polija un Itālija īstenoja īpašus pasākumus, lai reaģētu uz situāciju Ukrainā, īpaši uz pieaugošo neaizsargātību pret to personu tirdzniecību, kuras bēg no valsts.

Vairākās ES dalībvalstīs stājās spēkā Krievijas pilsoņu ieceļošanas ierobežojumi. Igaunija, Lietuva, Latvija un Polija ir noslēgušas vienošanos, lai ierobežotu vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas pilsoņiem valsts drošības apsvērumu dēļ, piešķirot izņēmumus noteiktos apstākļos, piemēram, tiem, kuriem ir ilgtermiņa uzturēšanās valsts vīza vai tiem, kuri ES pilsoņu ģimenes locekļiem. Latvija arī paziņoja par pastiprinātu robežu uzraudzību robežšķērsošanas vietās ar Krieviju.

Latvija pārtrauca termiņuzturēšanās atļauju pagarināšanu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kuri bija saņēmuši uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz investīcijām vai nekustamā īpašuma iegādi. Protams, uzturēšanās atļaujas tiks izsniegtas gadījumos, kas ir noteikti ES regulā, tādos gadījumos kā ģimeņu atpakaļapvienošana vai ja ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Skip to content