EMN

Elastīgas izmitināšanas organizēšana starptautiskās aizsardzības kontekstā

EMT politikas pārskatā “Elastīgas izmitināšanas organizēšana starptautiskās aizsardzības kontekstā” (Organising flexible housing in the context of international protection) ir izklāstīts, kā EMT dalībvalstis un novērotājvalstis* izmanto pieejamos izmitināšanas resursus starptautiskās aizsardzības kontekstā. Šī politikas pārskata mērķis ir apkopot informāciju, kas var palīdzēt politikas veidotājiem veidot efektīvu uzņemšanas sistēmu.

No 2017. līdz 2021. gadam daudzās EMT dalībvalstīs un novērotājvalstīs starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju skaits pieauga, veidojot spiedienu uzņemšanas sistēmām.  Lai gan patvēruma pieteikumu skaits ES nesasniedza 2015. – 2016. gada līmeni,  tomēr 2021. gadā tas salīdzinājumā ar 2020. gadu pieauga par gandrīz 34%, atgriežoties līmenī, kāds bija pirms COVID-19 pandēmijas.

Starptautiskās aizsardzības saņēmēju mājokļu un atbalsta pakalpojumi EMT dalībvalstīs un novērotājvalstīs ievērojami atšķiras. Dažas EMT dalībvalstis un novērotājvalstis atļauj starptautiskās aizsardzības saņēmējiem turpināt uzturēties uzņemšanas centrā, līdz tiek atrasta piemērota naktsmītne. Dažās EMT dalībvalstīs un novērotājvalstīs starptautiskās aizsardzības saņēmējiem tiek nodrošināts mājoklis, piemēram, kādā no valsts reģioniem vai pašvaldībām.

Pārskatā identificētas šādas būtiskākās problēmas ES valstīs: ierobežota atbilstošu mājokļu pieejamība ārpus uzņemšanas iestādēm; grūtības, atverot jaunas uzņemšanas iestādes, piemēram, piemērotas vietas atrašana, kā arī Krievijas iebrukums Ukrainā izraisīja lielu pieprasījumu pēc tūlītēja atbalsta, tostarp personu izmitināšanas.

*EMT dalībvalstis un novērotājvalstis – ES dalībvalstis, Norvēģija, Gruzija, Moldova, Ukraina.

Skip to content