EMN

Aktualitātes

EMT politikas pārskats “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju tālāka pārvietošanās”

Šī pārskata mērķis ir izpētīt, kā laika posmā no 2018. gada līdz 2021. gadam dalībvalstīs notiek starptautiskās aizsardzības saņēmēja atbildības nodošana no pirmās valsts uz otro valsti. Tajā arī aplūkota situācija, kad starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kas jau ir atzīti pirmajā valstī, iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumus otrajā valstī.

Migrācijas datu vizualizācijas rīks

Aicinām iepazīties ar datiem par trešo valstu pilsoņiem izsniegtajām uzturēšanās atļaujām, tiesībām uz nodarbinātību un patvērumu.

Diskusiju spēle “Galamērķis – Eiropa” sarunu festivālā LAMPA

1.un 2. jūlijā Cēsīs notika sarunu festivāls LAMPA, kurā piedalījās arī Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedāvājot festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem un valstī un sabiedrībā aktuāliem drošības jautājumiem.

Ziņu lapa: 2022.gada janvāris – marts

EMT ziņu lapa ir ceturkšņa apskats, kas sniedz jaunāko informāciju par notikumiem ES un valstu līmenī saistībā ar migrāciju un patvērumu.

Skip to content