EMN

EMT Vācijas nacionālā konference “Sieviešu migranšu līdzdalība: valoda, darbs un politiskā iesaiste”

Ar prieku aicinām jūs uz virtuālo EMT Vācijas nacionālo konferenci par tēmu “Sieviešu migranšu līdzdalība: valoda, darbs un politiskā iesaiste” 2022. gada 29. novembrī.

Konference ir veltīta jautājumam par to, kā veicināt sieviešu, kas ir migrantes, sociālo un politisko līdzdalību. Mūsdienās migrantes joprojām saskaras ar izaicinājumiem un šķēršļiem, iesaistoties sabiedrībā. Piemēram, pašreizējie pētījumi liecina, ka sievietes migrantes bieži cieš no vairākiem nelabvēlīgiem apstākļiem, jo ​​īpaši attiecībā uz nodarbinātību un izglītības iegūšanu, kā arī saistībā ar politisko iesaistīšanos. Attiecīgi ar dzimumu saistītu integrācijas pieeju un pasākumu mērķis ir novērst šos integrācijas trūkumus un šķēršļus.

Konferencē trīs tematiskos paneļos tiks apspriestas valodas, darba un politiskās līdzdalības jomas, ņemot vērā migranšu vajadzības un izaicinājumus. Pētniecības un prakses pārstāvji pulcēsies, lai prezentētu zinātniskos rezultātus, kā arī integrācijas pasākumus un programmas un iesaistītos apmaiņā ar auditoriju. Papildus Vācijas perspektīvai konferencē tiks apskatīts arī Eiropas līmenis un apspriesti secinājumi un pieejas migranšu  integrācijai no citām Eiropas dalībvalstīm.

Pasākums notiks virtuāli vācu un angļu valodā.

Lūgums visiem interesantiem reģistrēties šeit līdz 22.11.2022.

Jautājumu gadījumā, lūdzu rakstiet uz emn@pmlp.gov.lv

Skip to content