EMN

Latvijas faktu lapa 2020

2020. gada faktu lapā ir apkopoti būtiskākie notikumi un statistika migrācijas un starptautiskās aizsardzības jomā Latvijā.

2020. gadā ir pieņemti tiesību akti COVID-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai, samazinot klātienes pakalpojumu klāstu un tiešos kontaktus starp klientiem un pakalpojumu sniedzēju. Tāpat spēkā ir stājies jauns Valsts robežsardzes likums, kas nodrošina likumīgu un efektīvu Valsts robežsardzes darbību, atceļ aizliegumu robežsargiem iestāties arodbiedrībās un satur juridiski pareizu terminoloģiju saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksu un Valsts robežas likumu. 2020. gada 21. decembrī stājās spēkā grozījumi Darba likumā, kas reglamentē darbā norīkoto darba ņēmēju ārzemnieku nodarbināšanu.

Statistikas pielikums papildina valsts faktu lapu ar attiecīgajiem ar migrāciju saistītajiem datiem, kas sakārtoti astoņās tematiskās sadaļās.

Skip to content