EMN

Nošķirti un pazuduši migranti: dalībvalstu pieejas, lai novērstu ģimenes locekļu atšķiršanu un pazudušo migrantu meklēšanas mehānismi

Politikas pārskats sniedz salīdzinošu informāciju par Eiropas Savienības dalībvalstu politisko un praktisko pieeju, lai novērstu un pārvaldītu trešo valstu pilsoņu pazušanas riskus un viņu atšķirtību no ģimenes locekļiem.

Piemēram, nošķirtības risks tiek apskatīts vairākos posmos:

1) kad trešās valsts pilsonis pirmo reizi nonāk kontaktā ar valsts iestādi;

2) pārvietošanas laikā uz citu izmitināšanas iestādi;

3) uzturēšanās laikā ES dalībvalstī.

Tāpat politikas pārskatā ir iekļauta informācija par dalībvalstu attieksmi jautājumā par trešo valstu pilsoņu pazušanu kopumā un kā tiek risināta situācija, kad tiek saņemta informācija par trešās valsts pilsoņa pazušanu.

Skip to content