EMN

Slovēnijas prezidentūras konference “Eiropas Savienības gatavība nākotnes migrācijas plūsmām”

Vēlamies aicināt interesentus piedalīties Slovēnijas prezidentūras konferencē “Eiropas Savienības gatavība nākotnes migrācijas plūsmām”, kas norisināsies š.g. 5. un 6. oktobrī.

Sākums pēc Latvijas laika plkst. 11:00. Galvenā konferences tēma – migrācijas pārvaldība, tiks aplūkota caur 4 paneļdiskusijām – migrācija Rietumbalkānos, attīstība migrācijas plūsmu paredzēšanā, Eiropas Savienības gatavība dažādām migrācijas plūsmām un pārvaldības shēmas. Pirmās trīs paneļdiskusijas notiks 5. oktobrī un pēdējā 6. oktobrī.

Lai vērotu konferenci tiešsaiste, lūgums reģistrēties šeit.

Skip to content