EMN

Apkopojošs politikas pārskats par Covid-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi atjauninātu informāciju par COVID-19 ietekmi migrācijas jomās. Apkopojošs politikas pārskats pabeidz kopīgo EMT un OECD politikas pārskatu sēriju par COVID-19 ietekmi uz migrāciju un patvērumu ES dalībvalstīs un OECD valstīs 2020. gadā.

Politikas pārskatā tiek apkopota informācija par daudzām migrācijas jomām, sākot no izmaiņām robežprocedūras, ar COVID-19 saistīto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana migrantiem, ietekme uz darba tirgu, starptautiskā aizsardzība, ārvalstu studenti un atgriešanās jautājumi. Tāpat politikas pārskata veidošanā piedalījās arī Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (FRONTEX).

Skip to content