EMN

Beļģijas kontaktpunkta organizētā nacionālā konference par prasmju mobilitātes partnerībām

1. un 2. jūnijā notiks Eiropas migrācijas tīkla Beļģijas kontaktpunkta organizētā nacionālā konference par prasmju mobilitātes partnerībām.

Konference notiek sadarbībā ar Enabel, Beļģijas Attīstības aģentūru, un Starptautisko organizāciju migrācijas jomā (IOM) Beļģijā un Luksemburgā.  Konferencē piedalīsies vairākas ieinteresētās personas, gan privātā, gan publiskā sektora pārstāvji, lai apspriestu politiku un praksi attiecībā uz prasmju mobilitāti. Dalībnieki iepazīs dažādus projektus, kā arī varēs veidot sadarbības tīklu.

Pasākums notiks divas dienas, apskatot ideju par talantu partnerībām kopumā un gan īpaši prasmju mobilitātes partnerības. Pirmajā dienā tiks organizēta EMN apaļā galda sanāksme, lai veicinātu saturīgas politikas debates. Otrajā dienā uzmanība tiks pievērsta praktiskai partnerības īstenošanai valsts līmenī, jo īpaši Beļģijā.

Lai piedalīties  konferencē tiešsaistes formā, nepieciešams reģistrēties, aizpildot šo formu:

Registration form – National Conference: “Skills Mobility Partnerships” (1-2 June 2022) (office.com)

Skip to content