EMN

Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā

Eiropas migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Bezvalstniecība Eiropas Savienībā un Gruzijā”, kurā ir aprakstītas valstu izmantotās bezvalstniecības definīcijas, statusa noteikšanas procedūras, sniegti statistikas dati un apkopoti iemesli bezvalstnieka statusa pieprasīšanai. Bezvalstnieku izcelsmes valstis/reģioni galvenokārt ir pēcpadomju valstis, bijušās Dienvidslāvijas valstis, Rietumsahāra, Palestīna, Libāna, Armēnija un Grieķija. Galvenie iemesli, kas norādīti kā pamats pieteikumiem bezvalstnieka statusa iegūšanai ir valsts atdalīšana, persona ir no neatzītas valsts, valstī spēkā ir diskriminējoši pilsonības likumi vai neizdošanās deklarēt dzimušos vai reģistrēt dzimušos likumā noteiktajos termiņos. Pārskatā apskatītais laika posms ir no 2019. – 2021. gadam.

Skip to content