EMN

Trešo valstu valstspiederīgo – cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana, identificēšana un aizsardzība

Publicēts nacionālais ziņojums EMT pētījumam par Trešo valstu valstspiederīgo – cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību. Nacionālā ziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par Latvijā piemēroto rīcību saistībā ar cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, identificēšanu un aizsardzību. Ziņojuma tvērumā ir iekļauti tie trešo valstu pilsoņi, kas ir, atpazīti, identificēti un aizsargāti kā personas, kuras uzskata par cilvēku tirdzniecības upuriem un kuri ir patvēruma meklētāji, nelikumīgie migranti un kuriem izsniegta derīga uzturēšanās atļauja vai īstermiņa vīza.

Skip to content