EMN

Diskusiju spēle “Galamērķis – Eiropa” sarunu festivālā LAMPA

1.un 2. jūlijā Cēsīs notika sarunu festivāls LAMPA, kurā piedalījās arī Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedāvājot festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem un valstī un sabiedrībā aktuāliem drošības jautājumiem. Iekšlietu ministrijas pasākumi norisinājās Cilvēkdrošības teltī un divās dienās notika deviņi diskusiju paneļi, kuru mērķis bija veicināt iekļaujošas sarunas par cilvēkdrošību un sabiedrības noturību pret dažādiem riskiem gan fiziskajā, gan digitālajā telpā, kā arī veicināt sabiedrības drošības sajūtu kopumā. Vairākos paneļos tika diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu Latvijā.

Festivāla apmeklētāji varēja klausīties, domāt, līdzdarboties un sarunāties ar ekspertiem par to, kas ir cilvēkdrošība. Vairākās diskusijās festivāla apmeklētājiem būs iespējas iepazīties ar iekšlietu nozares darbu, iekšlietu dienestu tehniku un dienestu darba paraugdemonstrējumiem, kā arī izspēlēt simulācijas spēli.

Šogad sarunu festivālā LAMPA iekšlietu nozari pārstāvēja Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšējās drošības birojs un Finanšu izlūkošanas dienests.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atklāja Cilvēkdrošības telts aktivitātes festivāla otrajā dienā – 2. jūlijā, plkst. 11:00, kad tika rīkota diskusiju spēle “Galamērķis: Eiropa” (Destination -Europe)”. Tas ir iesaistošs diskusiju rīks, kas iepazīstina cilvēkus ar migrācijas un integrācijas lēmumu pieņemšanas procesiem. Spēles dalībniekiem bija iespēja izspēlēt dažādas lomas Eiropas Savienības, nacionālajā un pilsētu līmenī, kā arī iepazīt dažādus migrācijas scenārijus.

Festivāla laikā vienlaicīgi tika organizētas divas spēles sesijas, kurās iesaistījās visdažādāko grupu pārstāvji – jaunatne, skolēni, ekonomiski aktīvas personas un seniori. Diskusijas laikā dalībniekiem bija jāiejūtas dažādās lēmumu pieņēmēju lomās un dalībnieki varēja vērot, kā viņu lēmumi ietekmē migrantus un sabiedrību kopumā. Spēles laikā radušās diskusijas ļāva dalībniekiem paust dažādus argumentus un izprast, kā rīcība var ietekmēt vidi, kurā vietējā sabiedrība un migranti dzīvo.

Lai ļautu lielākam dalībnieku skaitam piedalīties spēlē, daļa dalībnieku katrā no spēles kārtām mainījās. Spēlei tika piesaistīts moderators, kurš iepazīstināja ar spēles noteikumiem un rosināja diskusiju starp dalībniekiem.

 “Destination  – Europe” bija lielisks ievads īstai diskusijai, ko Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde organizēja tieši pēc tam –  diskusijai “Neprognozējamā migrācijas politika mūsdienās”, kurā par to, kā lielās pasaules pārmaiņas ietekmē migrācijas procesus, galvenās šī brīža tendences un izaicinājumi, ar kuriem jāsaskaras gan migrācijas politikas īstenotājiem, gan darba devējiem, gan sabiedrībai.

Lejupielādējiet printējamu spēles versiju šeit.

Skip to content