EMN

Migrācijas datu vizualizācijas rīks

Aicinām iepazīties ar datiem par trešo valstu pilsoņiem izsniegtajām uzturēšanās atļaujām, tiesībām uz nodarbinātību un patvērumu. Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir izstrādājis interaktīvu migrācijas datu vizualizācijas rīka pilotprojektu, ar kura palīdzību lietotājiem ir iespējams atlasīt interesējošos rādītājus un apskatīt tos vizuāli pievilcīgā veidā. Interaktīvā vizualizācijā ir pieejami Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apkopotie dati.

Migrācijas datu vizualizācijas rīks ir pieejams Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājas lapā – emn.lv sadaļā “Dati”.

Uzturēšanās atļauju sadaļā ir pieejami dati par trešo valstu valstspiederīgo uzturēšanās atļauju pieteikumiem, pozitīviem lēmumiem un izsniegtajām uzturēšanās atļaujām no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam. Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc uzturēšanās atļaujas veida, valstiskās piederības, vecuma grupas un dzimuma.

Tiesību uz nodarbinātību sadaļā ir pieejami dati par trešo valstu valstspiederīgajiem izsniegtajām termiņuzturēšanās atļaujām un ilgtermiņa vīzām ar tiesībām uz nodarbinātību no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam. Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas, dzimuma, izglītības, nodarbinātības virsnozares un algas grupas.

Patvēruma sadaļā ir pieejami dati par patvēruma meklētāju iesniegtajiem sākotnējiem un atkārtotiem patvēruma iesniegumiem, kā arī pozitīvajiem lēmumiem no 2009. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam. Datus ir iespējams sīkāk atlasīt pēc valstiskās piederības, vecuma grupas un pieņemtajiem pozitīvajiem lēmumiem. Patvēruma iesniegumu skaita detalizācija līdz 5 ir anonimizēta, tas nozīmē, ka dati, kas ir mazāki par pieci, tiek noapaļoti uz 5.

Datu vizualizācijas rīkā nav iekļauti Ukrainas civiliedzīvotāji ar pagaidu aizsardzības statusu, kā arī bezvalstnieki. Dati tiek atjaunoti vienu reizi pusgadā.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet emn@pmlp.gov.lv.

Izmantojot datus, kuri ir iegūti ar šī rīka palīdzību, lūgums norādīt datu avotu.

Migrācijas datu vizualizācijas rīkā atrodami dati par:

  • uzturēšanās atļaujām (uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas trešās valsts valstspiederīgajam dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku vai pastāvīgi. Pastāv divu veidu uzturēšanās atļaujas – termiņuzturēšanās atļaujas un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, kas trešās valsts valstspiederīgajam dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (ilgāk par 90 dienām kalendārā pusgada laikā). Pastāvīgās uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas trešās valsts valstspiederīgajam dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā pastāvīgi.)
  • tiesībām uz nodarbinātību (Trešās valsts valstspiederīgajam var piešķirt tiesības uz nodarbinātību. Tiesības uz nodarbinātību apliecina atbilstošs ieraksts trešā valsts valstspiederīgajam izsniegtajā vīzā vai uzturēšanās atļaujā.)
  • patvēruma iesniegumiem (patvēruma meklētāja iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu).

Migrācijas datu vizualizācijas rīkā ir lietoti šādi saīsinājumi: UA – uzturēšanās atļauja; TUA – termiņuzturēšanās atļauja; PUA – pastāvīgā uzturēšanās atļauja.

Skip to content