EMN

EMT Latvija informatīvais seminārs

Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 3. februārī tiešsaistes pasākumā stāstīja par notikumiem migrācijas jomā Latvijā 2020. gadā, par to, kā Covid-19 pandēmija ietekmējusi ārvalstu studentu un darba migrantu dzīvi Eiropas Savienībā, par sezonas darbinieku no trešām valstīm tiesību ievērošanu Eiropas Savienībā, bērniem migrācijas procesā un citiem svarīgiem jautājumiem.

Skip to content