EMN

EMT Latvijas faktu lapa 2022

EMT Valsts faktu lapa sniedz īsu pārskatu par galvenajiem notikumiem patvēruma un migrācijas jomā Latvijā 2022. gadā. Tiek sniegts arī statistikas pārskats, pamatojoties uz Eurostat sniegtajiem datiem. Aplūkotie temati ietver likumīgo migrāciju, patvērumu, nepilngadīgos bez pavadības, kā arī integrāciju.

Skip to content