EMN

EMT dalība sarunu festivālā “Lampa” ar diskusijas spēli “Galamērķis: Eiropa”

2023. gada 9. un 10. jūnijā Iekšlietu ministrija un iekšlietu nozares iestādes sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām piedalījās sarunu festivālā LAMPA, šogad Cilvēkdrošības teltī, piedāvājot  festivāla apmeklētājiem diskusijas par nozīmīgiem valsts iekšējās drošības tematiem. Cilvēkdrošības teltī divās dienās notika astoņi diskusiju paneļi, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības informētību un noturību pret dažādiem ar drošību saistītiem riskiem, iepazīstināt ar iekšlietu nozares darbu sabiedrības labā, kā arī sekmēt sadarbību ar nevalstisko sektoru. Informatīvs video par norisēm Cilvēkdrošības teltī pieejams šeit.

Sarunu festivāla apmeklētāji varēja klausīties, domāt, līdzdarboties un sarunāties ar zinošiem augsta līmeņa iekšlietu nozares profesionāļiem  par valsts iekšējo drošību kopumā un ar to saistītiem jautājumiem.

Šogad sarunu festivālā LAMPA iekšlietu nozari pārstāvēja Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšējās drošības birojs un Finanšu izlūkošanas dienests.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atklāja Cilvēkdrošības telts aktivitātes festivāla pirmajā dienā – 9. jūnijā, plkst. 13:00, kad tika rīkota diskusiju spēle “Galamērķis: Eiropa” (Destination – Europe). Tas ir iesaistošs diskusiju rīks, kas iepazīstina cilvēkus ar migrācijas un integrācijas lēmumu pieņemšanas procesiem. Spēles dalībniekiem bija iespēja izspēlēt dažādas lomas Eiropas Savienības, nacionālajā un pilsētu līmenī, kā arī iepazīt dažādus migrācijas scenārijus.

Festivāla laikā vienlaikus notika divas spēļu sesijas, kurās piedalījās LAMPAS apmeklētāji. Sarunas dalībniekiem bija jāieņem dažādas lēmumu pieņēmēju lomas un dalībnieki varēja sekot, kā viņu izvēle ietekmē migrantus un sabiedrību kopumā. Spēles laikā notikušajās diskusijās dalībnieki dalījās ar viedokļiem un savu izpratni par to, kā dažādos līmeņos pieņemtie lēmumi ietekmē vidi, kurā dzīvo vietējie iedzīvotāji un migranti.

Lejupielādējiet printējamu spēles versiju latviešu valodā šeit.

Skip to content