EMN

EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcas vienlape

EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca ir ES mēroga daudznozaru vārdnīca, kurā apkopoti aptuveni 500 termini un jēdzieni, ar terminiem, kas tulkoti vairākās valodās. EMT vārdnīca tiek atjaunināta, izmantojot konsultatīvu pieeju. EMT vārdnīcu izstrādā īpaša darba grupa, kas sadarbojas ar Eiropas Komisiju, EPAB, FRA, FRONTEX, ES Padomi, ES Tiesu un starptautiskām organizācijām, piemēram,
UNHCR un IOM.

Skip to content