EMN

Publicēts sintēzes ziņojums “Ilgtermiņa nelikumīgo migrantu uzturēšanās: prakse un izaicinājumi”

Sintēzes ziņojumā ir apkopota informācija par situāciju 25 Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem, kuri ilglaicīgi nelikumīgi uzturas valstī. Tie ir trešo valstu pilsoņi, kurus nav iespējams atgriezt viņu izcelsmes valstī praktisku vai likumīgu apstākļu dēļ, un tie, kuru uzturēšanās valstī paliek nezināma valsts institūcijām. Ņemot vērā, šo personu nelikumīgās uzturēšanās faktu, viņiem ir ierobežota piekļuve dažādiem pakalpojumiem. Tāpat ziņojumā ir apskatīta valstu prakse attiecībā uz nelikumīgās uzturēšanās izbeigšanu, visbiežāk veicot brīvprātīgu šo personu atgriešanu uz izcelsmes valsti.

Skip to content